Voor wie


 • Individuele begeleiding voor adolescenten, jongvolwassenen, volwassenen en ouderen
 • Koppel- en gezinsgesprekken


Met welke thema's en zorgen kan je bij mij terecht?


 • emotionele problemen (depressieve klachten, angstklachten, suïcidale gedachten)
 • traumatische ervaringen
 • verlies ervaringen
 • relationele problemen
 • werk/school gerelateerde problemen
 • problemen in het gezin en opvoedingsondersteuning
 • verslavingsproblematiek
 • identiteitsproblemen
 • dwanggedachten en dwanghandelingen


EMDR


Naast gesprekstherapie werk ik ook (indien aangeraden) met Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR. Dit is een therapie voor mensen die moeilijkheden blijven ondervinden met de gevolgen van een negatieve levenservaring.


vb.

 • een traumatische ervaring
 • een ongeval
 • seksueel overschrijdend gedrag
 • fysisch en/of psychisch geweld
 • een overval
 • pesterijen
 • gebrek aan steun in kindertijd
 • ....


Onderzoek wees uit dat onder andere depressieve klachten, angstklachten en fobieën via EMDR behandeld kunnen worden wanneer deze klachten gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Via EMDR gaan we deze negatieve levenservaringen verwerken.


Werkwijze


 • Aanmelding

U kan mij telefonisch, via mail of via het contactformulier (zie contact) contacteren om een afspraak vast te leggen. Na dit eerste contact beslissen we of er een intake gesprek ingepland wordt.


 • Intake

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek luister ik naar je verhaal en zorgen. Samen bekijken we wat jouw hulpvraag is en of psychologische begeleiding zinvol is voor jou. Wanneer iets anders nodig blijkt, volgt een gerichte doorverwijzing.


 • Psychologische begeleiding

Wanneer we ervoor kiezen samen op pad te gaan, bespreken we ook de frequentie van de sessies. We bekijken wat nodig is en wat jouw behoeften en mogelijkheden hieromtrent zijn. We starten met een aantal sessies, waarna we een evaluatiemoment inplannen. We bekijken hoe de begeleiding loopt en of deze wordt verdergezet. Evaluatiemomenten worden op regelmatige basis ingepland, op deze manier blijft de begeleiding steeds op maat verlopen.

Frequentie, duur en aanpak is bij iedereen anders en kan ook tijdens de begeleiding wijzigen. Dit gebeurt altijd in onderling overleg.


0493/17.66.52

Parklaan 42

9100 Sint Niklaas